Chương trình từ thiện “Xuân Ấm Tình Thương”

Chương trình từ thiện “Xuân Ấm Tình Thương” đã tiếp nối sứ mệnh của công ty Forny. Ban tổ chức chương trình hi vọng từ những hành động hỗ trợ về vật chất và tinh thần, sẽ giúp bà con nghèo còn gặp nhiều khó khăn có thêm điều kiện sống tốt hơn, cũng như tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Với mục tiêu đó “Xuân Ấm Tình Thương” còn ban tổ chức luôn cố gắng hết mình để hỗ trợ nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa.

Một số hình ảnh từ chương trình

chuong trinh tu thien Forny 24 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương"
chuong trinh tu thien Forny 1 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 2 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 3 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 4 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 16 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 17 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 19 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 20 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 21 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 23 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương" chuong trinh tu thien Forny 26 - Chương trình từ thiện "Xuân Ấm Tình Thương"

Hotline hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *