Các trường hợp khách hàng được đổi/trả lại sản phẩm
o   Sản phẩm hết hoặc cận date.

o   Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng bị mờ, không nhìn rõ.

o   Tem chống hàng giả bị rách.

o   Nhãn sản phẩm bị lỗi hoặc có dấu hiệu cạy rách, chồng dán, bị mờ không nhìn rõ chữ.

Trường hợp khách hàng được hoàn lại tiền
o   Chất lượng sản phẩm khi sử dụng không đồng nhất với các sản phẩm trước đó và được xác nhận của nhân viên xử lý đại diện của Công ty.